Partners en sponsors


De werking van het centrum CAT-CH wordt mede ondersteund door het Interreg IVa 2 Zeeën project iLaebor.

   


Hoofdpartner:

Het STIC, School Technology Innovation Center van Microsoft steunt Cat-ch materieel en zal zijn publiciteitskanalen aanspreken om een zo groot mogelijke bekendheid aan het project te geven. Tevens zal het STIC de Europese partner zijn in dit project waar CAT-CH zich vooral zal concentreren op Vlaanderen en Nederland.Leveranciers van hulpmiddelen:Leveranciers van ondersteunende materialen:
Vanuit de ICTwijs werkgroep:
 • KOC, Kennis- en OndersteuningsCentrum van het VAPH (www.koc.be)
 • Sint-Rafaël, centrum voor sociale revalidatie en/of beroepsherscholing van volwassenen met een visuele handicap (www.sintrafael.be)
 • Hogeschool Gent, departement gezondheidszorg Vesalius (www.hogent.be)
 • Universiteit Gent, departement logopedie en audiologie (www.ugent.be)
 • Plantijnhogeschool, departement Sociaal-Agogisch werk (www.plantijn.be)
 • Universiteit Antwerpen (www.ua.ac.be)
 • Universiteit Brussel (www.vub.ac.be)
 • Sensotec, verdeler van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking of leerstoornis (www.sensotec.be)
 • Stedelijke Scholengemeenschap de Rede (www.derede.nl)
 • Klaverblad Zeeland, samenwerkingsverband van provinciale organisatie die opkomen voor de belangen van gebruikers van zorg- en dienstverlening in de provincie Zeeland (www.klaverbladzeeland.nl)
 • ROC Westerschelde, Regionaal OpleidingenCentrum in Zeeuwsch Vlaanden voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (www.rocwesterschelde.nl)
 • Ter Wadding, consultatiebureau onderwijsvernieuwing (www.terwadding.nl)