Persbericht


CAT-CH, Nieuw coachingcentrum voor ICT - hulpmiddelen voor personen met een handicapANTWERPEN   CAT-CH (Center for Assistive Technology – Coaching in Hulpmiddelen) is een nieuw centrum dat personen met een beperking en hun begeleiders in brede zin coacht in het gebruik van ICT - hulpmiddelen. Specialisten leren personen met een beperking individueel de nodige vaardigheden aan om hun hulpmiddel optimaal te gebruiken. Ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, studenten uit het hoger onderwijs,… leren omgaan met ICT - hulpmiddelen voor personen met een beperking. Ook kunnen personen met een handicap allerlei hulpmiddelen uitproberen vooraleer ze deze hulpmiddelen aanschaffen.
CAT-CH vergroot hierdoor de kansen van personen met een handicap zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt.


Verschillende centra en leveranciers geven informatie en advies omtrent de keuze van hulpmiddelen. Vaak is de dienstverlening na verkoop onvoldoende voor de gebruiker van het hulpmiddel en zijn omgeving. Hulpmiddelen worden dan niet of niet optimaal gebruikt omdat de persoon in kwestie er onvoldoende mee kan werken.

CAT-CH wil net daar verder gaan en personen met een handicap hun hulpmiddel efficiënt leren gebruiken.


Ook voor begeleiders

Ook de begeleiders van de persoon met een handicap moeten kunnen omgaan met het hulpmiddel. Als bijvoorbeeld een kind een hulpmiddel gebruikt in de klas, moet de leerkracht weten hoe dit hulpmiddel werkt.

Leerkrachten, ouders, zorgcoördinatoren,… kunnen bij CAT-CH sessies volgen omtrent ICT - hulpmiddelen of CAT-CH kan in de school demonstraties geven. Ook studenten uit het hoger onderwijs in richtingen zoals ergotherapie, onderwijs, logopedie,… kunnen zo kennis maken met de hulpmiddelen zodat deze voor hen niet vreemd zijn eens ze in het werkveld stappen.


Hulpmiddelen uitproberen

CAT-CH heeft een pakket ICT - hulpmiddelen ter beschikking in de lokalen van CST vzw (Computergebruik op School en Thuis). Personen met een beperking kunnen deze hulpmiddelen komen uitproberen om zo een geïnformeerde keuze te kunnen maken.


Interesse in CAT-CH? Surf naar www.cat-ch.eu.

Meer info? Mail naar
contact@cat-ch.eu.