Voor wie?


 • personen met een beperking
 • ouders en familie van personen met een beperking
 • onderwijs:

  • leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs
  • leerkrachten uit inclusieklassen
  • zorgcoördinatoren
  • GOn begeleiders (Vl.), ambulante begeleiders (Ndl.)
  • studenten hoger onderwijs (logopedie, ergotherapie,...)


 • arbeidssector:

  • werkgevers
  • VDAB - consulenten


 • paramedici
 • ...