Wat bieden we?


Via tal van activiteiten willen het ICT-gebruik bij personen met een beperking bevorderen.
Een eerste groep activiteiten zijn groepssessies voor allerlei doelgroepen. Doelen zijn sensibiliseren en informeren omtrent ICT- hulpmiddelen en het gebruik ervan.

In individuele sessies willen we personen met een beperking coachen in het omgaan met hun hulpmiddel. We willen het gebruik van het hulpmiddel optimaliseren en voorkomen dat aangekochte toestellen niet gebruikt worden.

Om de werking van het centrum te ondersteunen werden zeer gericht een aantal hulpmiddelen geselecteerd. Deze werden aangekocht of ontleend bij verdelers in België en Nederland. In de toekomst zullen nieuwe toestellen aangeschaft worden in functie van geplande sessies.