Wat?


Cat-ch, Center for Assistive Technology – Coaching in Hulpmiddelen coacht personen met een beperking, hun familie, leerkrachten, begeleiders, omkadering,... in het gebruik van ICT - hulpmiddelen:

Individuele coaching
Specialisten leren personen met een beperking individueel de nodige vaardigheden aan zodat gebruikers hun hulpmiddel optimaal leren gebruiken.

Train the trainer
Ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, studenten uit het hoger onderwijs, … leren omgaan met ICT - hulpmiddelen voor personen met een handicap in concrete sessies.

Sensibilisering
Betrokkenen en geïnteresseerden kunnen sessies volgen omtrent ICT - hulpmiddelen of wij kunnen op locatie demonstraties geven. Ook studenten uit het hoger onderwijs in richtingen zoals ergotherapie, onderwijs, logopedie, … willen we zo kennis laten maken met de hulpmiddelen zodat deze voor hen niet vreemd zijn eens ze in het werkveld stappen.

Dit centrum vergroot hierdoor de kansen van personen met een handicap tot integratie zowel in het onderwijs (inclusie) als op de arbeidsmarkt (arbeidspostaanpassingen).

Cat-ch heeft een pakket ICT - hulpmiddelen ter beschikking in de lokalen van CST vzw (Computergebruik op School en Thuis). Sessies kunnen daardoor ondersteund worden met concrete voorbeelden. Bezoekers kunnen de hulpmiddelen ook uitproberen en er zo een betere voeling mee krijgen.