Wie zijn we?


CAT-CH is een initiatief van ICTwijs.

ICTwijs verzamelt, verwerkt en verspreidt objectieve en actuele informatie over aangepaste ICT-oplossingen voor mensen met een functiebeperking via haar website www.ictwijs.eu.

ICTwijs bestaat sinds 2003 als deel van de vzw CST, Computers en multimedia op School en Thuis. Sinds 2007 is er een intensieve samenwerking met de provincie Zeeland. Dit grensoverschrijdend werken wordt ook zichtbaar in de ICTwijs - werkgroep die samengesteld is met leden uit de verschillende Vlaamse provincies en uit Zeeland.

In het verleden werkte ICTwijs reeds verschillende projecten uit. De twee meest recente waren het Euregioproject “Blog zonder grenzen” en het project “Arbeidshandicap” i.s.m. VDAB.
In 2009 start ICTwijs met het coachingcentrum CAT-CH. CAT-CH staat voor “Center for Assistive Technology – Coaching in Hulpmiddelen”. Via tal van activiteiten willen het ICT-gebruik bij personen met een beperking bevorderen. We willen algemene doelgroepen sensibileren en informeren over het bestaan van hulpmiddelen, we willen professionelen helpen in het omgaan met deze hulpmiddelen en individuen trainen in het hanteren van hun hulpmiddel.